Romano Glaszo együttes

Romano Glaszo együttes

ISKOLÁN KÍVÜLI NÉPZENEI, NÉPDAL, NÉPTÁNC PROGRAM
Közösségépítő, tehetséggondozó, identitáserősítő népzenei, néptánc, népdal programok

Szavak helyett a népzene, a népdal, a néptánc erejével…

A tevékenység rövid leírása

A Budaörsi Tanoda és a Romano Glaszo együttes arra vállalkozik 2020. szeptemberétől 2021. június 30-ig, hogy a Felzárkózó Települések Programban résztvevő falvak valamelyikén, vagy akár több helyen is.

heti 1 alkalommal, képzett és/vagy zenélni, táncolni, énekelni tudó szakemberekkel magyar és cigány népdalokat, néptáncokat tanít, valamint közösségépítő és identitáserősítő programokat szervez, de nem iskolai módszerekkel, hanem alternatív, rendkívül hatékony elképzelés alapján

5 alkalommal nagyszabású kulturális programot valósít meg azokon a településeken, ahol erre igény van: népzenei és néptánc előadás, táncház, holokauszt program megvalósítása.

A programok, foglalkozások céljai:
 • a résztvevők szellemi és mentális fejlődésének elősegítése, új ismeretek, normák, értékek
 • közvetítése és választhatóvá tétele,
 • identitás és a helyes önértékelés elősegítése,
 • tehetséggondozás
 • hátránykompenzálás
 • integrált közösségi folyamatok elindítása és támogatása
 • zene, népzene, népdalok tanulása
A programok hatása, rövid és hosszútávú eredményei:
 • programban résztvevők identitásának, önértékelésének javulása
 • új ismeretek és normák megismerése és elsajátítása
 • az iskolai előmenetel javulása
 • magabiztosság, önismeret erősödése, javulása
 • a cigány és a magyar zenei kultúra megismerése
 • képességek, tehetségterületek javulása
 • integrációs folyamatok elindulása.
II., A program részletes leírása
A programban résztvevő gyerekek, fiatalok életkora, létszám:
 • 6 – 18 éves gyerekek, fiatalok
 • létszám: maximum 50 fő/helyszín
A család, a szülők bevonása

A gyerekek szülei integráns részét képezik a programnak, havonta legalább egy alkalommal meghívjuk őket egy-egyfoglalkozásra, ők is megtanulhatják és együtt énekelhetik a dalokat agyerekekkel.

A programban résztvevők kompetenciái, szakmai és művészeti aktivitásuk:
 • Lakatos Sarolta – ének (népzenész, táncművész, Waldorf főiskolai hallgató)
 • Bajnóczi Krisztina – ének (népzenész, táncművész, óvónő)
 • Lakatos György János – gitár, ütőshangszerek (a Romano Glaszo együttes vezetője, népzenész, néptáncos)
 • Feka Béla – gitár, ütőshangszerk (zenész, a Waldorf főiskola hallgatója)
 • Lakatos György – gitár, ének, ütőshangszerek, szociális munka (zenész, a Budaörsi Tanoda vezetője, a Romano Glaszo együttes művészeti vezetője).

A programszervezők létszáma: a foglalkozásokat minden egyes helyen, minden egyes alkalommal 2 fő szakember tartja meg.

A program helyszíne

A programnak az adott település ad helyet, ami lehet: iskola, tanoda, közösségi ház.

Az alkalmak száma, kezdés, befejezés:
 • kezdő időpont: 2020. szeptember 18., havonta 4 alkalommal
 • minden héten egy alkalommal, 2-3 órában, egyeztetve a helyi vezetőkkel
 • befejezés ideje: 2020. június 30.
Vetélkedők, egyéb közösségi programok szervezése:
 • Ki Tud Többet Magyarországról? – játékos vetélkedő
 • Ki Tud Többet a Cigányokról – vetélkedő
 • Ritmusgyakorlatok, hangképzés
 • Közösségépítő játékok
 • Sport, játék.
Rendelkezésre álló eszközök:

gitárok, ritmushangszerek, 9 fős kisbusz, játékok, szemléltető eszközök, 3.000 WATT-os, komplett hangosítás: hangfalak, mikrofonok, keverőpult.

Elérhetőségek:

Lakatos György szakmai vezető
06 30 649 83 58
romanoglaso@gmail.com
www.romanoglaszo.hu