A KHAMORO BUDAPEST BAND TEVÉKENYSÉGE A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM 2022. MÁRCIUS 1. – JÚLIUS 31. KÖZÖTTI SZAKASZÁBAN

A KHAMORO BUDAPEST BAND TEVÉKENYSÉGE A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM 2022. MÁRCIUS 1. – JÚLIUS 31. KÖZÖTTI SZAKASZÁBAN

0
település
0
esemény
0
résztvevő

Az együttes 9 településen 20 eseményt valósított meg, melyeken 830 fő vett részt.

A Khamoro Budapest Band a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó Települések Programjának keretében a LORCA Alapítvány megbízásából 2022 tavaszán folytatta művészeti-kulturális programját kistelepüléseken.

Farkas Zsolt vezetésével főleg gyerekeknek tanítottak autentikus cigány dalokat és táncokat, táncházat tartottak, több koncertet is adtak. Sokat beszélgettek a gyerekekkel és szülőkkel, továbbá roma népzenei és néprajzi témájú kiselőadásokat tartottak. Kömlőn közös cigány népzenei, táncos műsorra készítették fel a gyerekeket, s ezt sikeresen megvalósították. A foglalkozásokon és rendezvényeken gyakran vettek részt a szülők is, akiknek szintén örömteli élményt jelentett a cigány dalok és táncok tanulása, gyakorlása.

A roma identitást erősítő és a roma népzenei és néptánckultúrát népszerűsítő programjukban a résztvevők megismerhették és magukévá tehették a roma autentikus népdalkincs darabjait. Kicsik és nagyok megtanulták és gyakorolták a cigány táncokat. A közös zenélés, éneklés és táncolás aktivizálta a résztvevőket, akik pozitív közösségi élményt élhettek át. A program során roma kulturális értékeket népszerűsített a zenekar, a résztvevők autentikus roma kulturális értékeket ismertek meg és ápoltak. Ha valamit ki szeretnénk emelni, akkor az az, hogy a Khamoro Budapest Band a közös táncolás örömteli élményét vitte el Kömlő, Litke, Rimóc, Karancsság, Kerecsend, Ipolytarnóc, Nagybárkány, Gyulaj és Nagylóc főleg roma lakosságának. Mindenhol szeretettel fogadták őket, és vissza is várják a művészegyüttest.

 

Tevékenységnapló

KÖMLŐ

március – május

Az együttes tagjai már ismerősként érkeztek a Heves megyei Kömlőre. A Sütő András Általános Iskola adta a helyszínt, ahova a tavasz folyamán ötször látogattak el autentikus roma népzenei és táncoktatási programjukkal. Az első alkalommal kedvcsináló foglalkozást tartottak a megjelent tanulóknak. Bemutatkoztak, zenéltek, beszélgettek és énekeltek a gyerekekkel. A második foglalkozástól már el is kezdték a közös koncertre való felkészülést. Farkas Zsolt vezetésével énekelni és táncolni tanították a gyerekeket az iskola tornacsarnokában A felkészítésben azok a gyerekek vettek részt, akik nagyon szerették a cigány táncokat, zenét. Lelkesek voltak, minden foglalkozáson lehetett új dalokat és táncmotívumokat tanítani nekik. A május 16-ai iskolai eseményre készítették fel a gyerekeket. Közös táncolással ért véget minden foglalkozás. A jó hangulatú felkészülésről videofelvételek is készültek.

Május 16-án az iskola tornatermében tartották meg a rendezvényt, melyen mintegy 80-100 gyerek vett részt. Játékos ritmusgyakorlatok után előadták a tanult dalokat. A felkészített tanulókkal előadtak egy tánckoreográfiát. A rendezvényt nagy közös énekléssel és táncházzal fejezték be, amibe mindenkit bevontak. Néhány gyermek kimagaslóan teljesített a tánctanulás terén, és az egész közösség igen nagy örömmel vett részt a programban. Remélni lehet, hogy Kömlőn folytatják a roma autentikus tánchagyomány megőrzését.

 

LITKE

március

A Nógrád megyei Litke szintén ismerős helyszín volt már Farkas Zsoltéknak. Március 30-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontjában Khamoro Budapest Band formációban léptek fel. Ez az esemény egy interaktív koncert volt, melynek során megemlékeztek a közelgő nemzetközi roma napról, elénekelték a nemzetközi cigány himnuszt is. Magyarországi autentikus roma zenei stílusokat és táncokat mutattak be. A koncert egy nagy össztánccal zárult. A színvonalas interaktív kulturális esemény igazi közösségi élményt adott a résztvevőknek.

 

RIMÓC

április

A Nógrád megyei Rimóc sportcsarnokában a Khamoro Budapest Band koncertet adott. Itt is megemlékeztek a nemzetközi roma napról, elénekelték az 1971-ben elfogadott nemzetközi roma himnuszt. Beszéltek a cigány zászló szimbolikájáról, majd a magyarországi autentikus roma zenei stílusokat mutatták be. A jó hangulatú eseményről videofilm készült. A reforomos hallgató Kovács Szandrát kérték fel, hogy öt helyszínre menjen el velük, és készítsen videoriportot az eseményekről. Rácz Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat helyi munkatársa szervezte a jól sikerült programot, melyen több, mint 100 gyermek vett részt. A cigány identitás pozitív megerősítést kapott a nemzetiségi eseményen.

 

KARANCSSÁG

április – május

A Nógrád megyei Karancsságra hat alkalommal tudtak eljutni a tavasz folyamán. Az óvodásokkal a 2021-ben megkezdett munkát folytatták. Mindig játékos ritmusgyakorlatokkal melegítettek be. Ismételték a tanult dalokat. Szájbőgőzést és cigány nyelvet tanítottak: köszönéseket, számolást. Új dalokat tanítottak, táncoltak. A foglalkozásokat közös éneklés és össztánc zárta. A gyerekeknek kedvükre valók voltak a dalos-táncos foglalkozások. Az óvoda dolgozói is maximálisan segítették a programsorozat sikerét Karancsságon.

Az utolsó alkalom egy nagyobb rendezvény volt május 20-án, amelyen 150 gyermek és felnőtt vett részt. Farkas Zsolt beszélt a roma kultúráról a közönségnek, ezen belül jobban kitért az oláh cigány zenei és tánckultúra sokszínűségére. Hangszerbemutatót tartottak és megénekeltették a közönséget. Ezek után roma kulturális vetélkedőt tartottak, majd koncert és táncház következett. A hat alkalomból álló zenés-táncos program tehát nagy sikerű és érdekes rendezvénnyel zárult, ami nagyon tetszett a résztvevőknek.

 

KERECSEND

április – május

A Heves megyei Kerecsend is ismerős helyszín volt már az együttesnek. Az első alkalmon a falu rendezvénytermében a Világítani fogok Egyesület szervezésében 50-60 gyerek várta őket. Farkas Zsolték meséltek a gyerekeknek a nemzetközi roma napról, majd egy autentikus roma dalt tanítottak nekik. Ez után közös éneklés és táncház következett.

A második alkalommal Kovács Antal is a csapatot erősítette. Beszélt a gyerekeknek és szülőknek az autentikus roma zenéről, az oláh cigány hagyományokról, szokásokról. A roma zenei stílusokat is bemutatta a zenekar koncert formájában. Majd beszéltek a hazai cigány csoportokról, s azok zenei hagyományairól, táncairól. A főbb tánctípusokat Farkas Attila mutatta be. Ez után megtanítottak egy dalt a gyerekeknek, végül közös énekléssel és tánccal zárták a jó hangulatú foglalkozást.

 

IPOLYTARNÓC

június

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontjában tartott foglalkozáson ismerkedés, beszélgetés után ritmusgyakorlatokkal játszottak, majd mindenki által ismert cigány dalokat énekeltek. Új dalt is tanítottak a résztvevő felnőtteknek és gyerekeknek, majd tánctanítással egybekötött táncházzal zárták a programot.

 

NAGYBÁRKÁNY

június

A Nógrád megyei településen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 20 fő vett részt a foglalkozáson. Mivel néhányan hoztak gitárt, örömmel bevonták őket a zenélésbe. Elénekelték a korábban tanult dalokat, majd táncoltak.

 

GYULAJ

június

A Karaván Színház, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Lorca Alapítvány által szervezett rendezvényt a MMSZ Galló József Általános Iskolájában tartották, melyen a Khamoro Budapest Band is részt vett. Délelőtt kiscsoporttal dolgozott az együttes, roma dalokat és táncot tanítottak a negyedikeseknek. Délután az iskolaudvaron adták elő a táncot a zenekar kíséretével az iskola diákjai és tanárai előtt, majd össztánc következett a Khamoro Budapest Band autentikus roma zenéjére. Ezzel nagymértékben hozzájárultak a program sikeréhez.

 

NAGYLÓC

június

A Nógrád megyei Nagylócon a Hit Gyülekezete Roma Missziója szervezésében 20 fő vett részt a kulturális központban megtartott foglalkozáson. A gyerekek egy része járatos volt a cigány táncban, mivel tagjai a helyi tánccsoportnak. Számukra is érdekes volt a foglalkozás, amelyen sok újat tanultak az autentikus roma zenéről és táncról. Természetesen össztánccal zárták a programot, amely egyben a zenekar tavaszi programjának utolsó eseménye volt a Felzárkózó Települések Program keretében.