A TUDÁS 6ALOM CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM 2022. MÁRCIUS 1. – JÚLIUS 31. KÖZÖTTI SZAKASZÁBAN

A TUDÁS 6ALOM CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM 2022. MÁRCIUS 1. – JÚLIUS 31. KÖZÖTTI SZAKASZÁBAN

0
település
0
esemény
0
résztvevő

4 településen 25 eseményt tartottak, s ezeken összesen 1101 résztvevő volt.

A Tudás 6alom Csoport a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó Települések Programjának keretében 2022 tavaszán részt vett a program összművészeti kulturális programja megvalósításában. A csoport Horváth Kristóf slammer (művésznevén Színész Bob) vezetésével rendhagyó irodalomórákat és drámafoglalkozásokat tartott általános iskolás gyerekeknek.

A foglalkozásokat a drámajátékok, a közös zenélés és a versekkel való munka különféle arányai jellemezték. Fontos célja volt a drámafoglalkozásoknak a készség- és képességfejlesztés, hogy a gyerekekkel dolgozni lehessen, képesek legyenek figyelni, együttműködni. A drámajátékokkal a gyerekek figyelme, koncentrációs képessége, kommunikációs készségei néhány foglalkozás alatt is fejlődtek, a játékok során a gyerekek nyitottabbá és elfogadóbbá váltak önmaguk és társaik iránt. Néhány alkalommal lehetőség volt a közös örömzenélésre is, ami szintén javította az adott csoport együttműködési morálját.

Horváth Kristóf „irodalomórái” üde színfoltot jelentettek a tanulók mindennapjaiban. Olyan foglalkozásoknak lehettek részesei a diákok, amik különlegesek, érdekesek, izgalmasak. Azt kívánta elérni, hogy az általános iskolás gyerekek a versek és a kreativitás által közösségi élményhez jussanak, és vonzóbb legyen a korosztály számára a kultúra, a vers és az előadóművészet. Megmutatta a gyerekeknek, hogy a vers és a rap műfaj összefér egymással. A versmondás menő dologgá vált az ő előadásában. A gyerekek számára látható módon életre keltette az iskolai tananyagban szereplő verseket. Közösségi élményt nyújtva megadta nekik a dalszövegírás receptjét és az önkifejezés előadó-művészeti lehetőségét. A foglalkozások hangsúlyos része volt a versekkel való munka. A versekről való komoly beszélgetések, a versmondás, a versritmusok megérzése, a közös szövegírás és sok gyakorlás után fellépés zárta a közös munkát.

A települések, ahol Horváth Kristóf és csapata dolgozott: Gyöngyöspata, Gyulaj, Hirics és Monor voltak. A négy település iskolásainak 25 alkalommal tartott foglalkozásokat, s ezeken összesen 1101 résztvevő volt összesen.

Tevékenységnapló

Monor

március – május

Horváth Kristóf a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában márciusban kezdte a közös munkát a gyerekekkel. Kezdetben az első és hetedik osztályban, majd minden osztályban. A drámapedagógia módszereit alkalmazta foglalkozásai során. A kicsiknél a játékosságra helyezte a hangsúlyt, a nagyok érdeklődését inkább a slam poetryvel, a rappeléssel sikerült lekötni.

A versírás mellett a nyelvtörők gyakorlása, beatbox, szájbőgő, testdob, is bekerültek a munkamódszerek közé, s a témák közé például a Nemzeti dal, a János vitéz egyes szakaszai. A Zöld az erdő kezdetű ismert dalt énekelték, illetve Kristóf megmutatta, hogy erre a dallamra más szövegeket is lehet használni. Rengeteg drámajáték terítékre került, s hétről hétre haladtak tovább a bonyolultabb játékok felé.

Színész Bob a gyerekek tanáraival egyeztetve építette fel a foglalkozásokat. Az alsó és felső tagozatos osztályokban különböző módszereket alkalmazva tudta megnyitni a tanulókat. Amíg az alsóban népszerűek voltak a nyelvtörők, a ritmusokkal, szavakkal és versekkel való játék, addig a nagyobbakkal főleg a dalszövegírást, a rappelést gyakorolták, és a költészetről is lehetett beszélgetni velük.

Az alsósokkal májusban már szívesen játszottak a magánhangzókkal, szótagszámokkal, drámajátékoztak, szájbőgőztek és verset írtak, a felsőben pedig János vitézt rappeltek, de saját maguk által írt szöveget is előadtak testdob- és beatbox kísérettel.

A félév során a monori Kossuth Lajos Általános Iskola minden osztályában írtak saját verseket, szövegeket a gyerekek, és elő is adták őket.

A versek, például a Toldi kapcsán sokat beszélgettek olyan negatív érzésekről, mint a csalódottság, kiábrándultság, sértettség, mellőzöttség. Megerősítés volt a gyerekek számára, hogy a rossz érzéseknek is van létjogosultságuk. A cigány gyerekek szóba hozták a cigánysággal kapcsolatos életérzéseiket is, amelyekről Kristóf szívesen beszélgetett velük.

A monori program záróeseménye egy koncert volt. Az összes osztállyal írtak egy-egy verset, amiket megzenésítettek, tehát osztálydalok születtek erre az eseményre, amin összesen 300 gyerek vett részt.

Ezt a programot más iskolákban is szeretném ugyanígy végigcsinálni. Működtek a rendhagyó irodalomórák, az iskola légkörének részévé váltam. Ezek a gyerekek biztosan másképpen tekintenek mostantól az irodalomra, az iskolára, a közösségre és önmagukra is. A záró koncert pedig fantasztikus összefoglalása és koronája lett a félévnek.
(Horváth Kristóf)

Gyöngyöspata

március – június

A Heves megyei Gyöngyöspatán az MMSZ Nekcsei Demeter Általános Iskola ötödikeseivel és hatodikosaival dolgozott összevont csoportban. Főleg a figyelem, a koncentráció és az egymásra figyelés képességeit fejlesztő drámajátékokat gyakorolt a gyerekekkel. A koncentrációs játékok eleinte nehezen mentek, ezért nagy szükség volt ezek gyakorlására. Itt arra volt szükség, hogy a gyerekek érezzék, hogy a többiek odafigyelnek rájuk, lehet hibázni is, mindenki egyformán számít. Miután az együttműködés feltételei kialakultak, át tudtak térni asszociációs játékokra és gondolkodtatóbb feladatokra is sor kerülhetett. Idővel jól megfigyelhető volt a fokozatos fejlődés, és nagyobb együttműködési készség mutatkozott a tanulók részéről. A figyelem- és koncentrációs gyakorlatok után további érdekes és izgalmas játékok következhettek a szavakkal, a testbeszéddel, így lassan örömtelivé vált a foglalkozás.

A közös tevékenység utolsó eseményeként a gyöngyöspatai gyerekek kívánsága teljesült azzal, hogy létrejött a Brazilok Kupa nevű focikupa a Brazilok című magyar nagyjátékfilm szereplőivel. Ünnepélyes megnyitó, hangosítás, élő közvetítés is volt az eseményen.

Az ünnepélyes díjátadón minden résztvevő ajándékot kapott.

Hirics

március – május

A Baranya megyei Hirics Jelenlét pontján 6-11 éves gyerekek összevont csoportjával dolgozott Kristóf. Játszottak szótagszámolást, szájbőgőzést, nyelvtörőket tanultak, írtak szöveget a cigány himnusz dallamára, amit elcsujjogattak, elénekeltek.

Kristóf később Horváth Gyulával közösen dolgozott, aki gitáron, cajonon játszott és énekelt. Ekkor már minden korosztályból gyerekek gyűltek egybe az 5-18 évesekig. A zenélésben találták meg a közös nevezőt. A foglalkozások során ütőhangszerek is előkerültek, és jammelés közben sok versszaknyi szöveget is írtak, amit többféle dallammal megzenésítettek, énekeltek.

Itt drámás szabályjátékokra is szükség volt annak érdekében, hogy az empatikus készségeket felébressze a gyerekekben.

A program zárásaként itt is a közösen szerzett dalokat adták elő.

Gyulaj

Június 13-án a Karaván Színház nagyrendezvényén Horváth Kristóf délelőtt verses foglalkozásokat tartott. Közös szövegírásra vette rá az iskola tanulóit, majd egy kisebb csoporttal dolgozott, akikkel szintén szövegírás volt a feladat. Az elkészült művet gyakorolták, hogy délután a közönség előtt előadhassák.

Ezután a kispályás focibajnokság következett, ahol a Szülők, Diákok és a Tanárok csapata mellett Horváth Kristóf is hozott egy csapatot, a Brazilokat. A Brazilok csapat néhány tagja a Brazilok című magyar játékfilmben szerepelt, ami egy cigány focicsapatról szól.

Kristóf a négyes torna minden mérkőzésének kommentátora volt, majd délután az egész iskola elé állt azzal a csoporttal, amellyel délelőtt dolgozott, és elénekelték az általuk írt szöveget zenei kísérettel.

Az egész napos gyulaji rendezvény sikeréhez nagy mértékben hozzájárultak a Horváth Kristóf által megvalósított programok.